Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Głogów Małopolski  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Głogów Małopolski

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Głogów Małopolski.

Mapa Geoportal Głogów Małopolski
Mapa z granicą gminy Głogów Małopolski

Dane urzędu

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskimul. Rynek 1Głogów Małopolski, 36-060

Tel: 17 7897010

Fax: 17 7897001

Elektroniczna skrzynka podawcza: /glogowmalopolski/SkrytkaESP

E-mail: umig@glogow-mlp.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Głogów Małopolski: 1816063

Witryna: www.glogow-mlp.pl

Władze lokalne: Burmistrz Paweł Bajumig@glogow-mlp.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Głogowa Małopolskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Głogów Małopolski to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Głogów Małopolski na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Głogowa Małopolskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Głogowa Małopolskiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Głogowa Małopolskiego

Gmina Głogów Małopolski w liczbach

Powierzchnia gminy Głogów Małopolski*

144 km2

760 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Głogów Małopolski*

19 945 mieszkańców

349 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Głogów Małopolski*

139 mieszkańców na km2

582 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Głogów Małopolski

Geoportal Głogów Małopolski prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Głogów Małopolski, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Głogów Małopolski.

Dostęp do danych Geoportalu Głogów Małopolski

Jak powstał Geoportal gminy Głogów Małopolski?

Geoportal Głogów Małopolski powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Głogów Małopolski, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Głogów Małopolski.

Geoportal Głogów Małopolski umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Głogów Małopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Głogów Małopolski, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Głogów Małopolski

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Głogów Małopolski?

Informacje na Geoportalu Głogów Małopolski

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Głogów Małopolski?

Korzyści z Geoportalu Głogów Małopolski

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Głogów Małopolski?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Głogów Małopolski.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Głogów Małopolski łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Głogowie Małopolskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Głogowa Małopolskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Głogów Małopolski, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Głogów Małopolski oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Głogów Małopolski. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Głogowa Małopolskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Głogowa Małopolskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Głogów Małopolski. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Głogów Małopolski.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Głogowie Małopolskim.

  Geoportal gminy Głogów Małopolski posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Głogów Małopolski. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Głogowie Małopolskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Głogów Małopolski przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Głogowie Małopolskim.

  W Geoportalu Głogów Małopolski przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Głogów Małopolski. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Głogowie Małopolskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Głogów Małopolski zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Głogów Małopolski, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Głogów Małopolski oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Głogów Małopolski.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Głogów Małopolski. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Głogów Małopolski są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Głogów Małopolski podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Głogów Małopolski.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Głogowie Małopolskim. W Geoportalu gminy Głogów Małopolski udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Głogowie Małopolskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Głogów Małopolski.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Głogów Małopolski. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Głogów Małopolski.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Głogów Małopolski, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Głogów Małopolski. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Głogów Małopolski.

 • Zabytki w gminie Głogów Małopolski

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Głogów Małopolski. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Głogów Małopolski oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Głogów Małopolski.

 • Informacje o wyborach w gminie Głogów Małopolski

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Głogów Małopolski. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Głogów Małopolski i wiele istotnych informacji.

Geoportal Głogów Małopolski dla mieszkańców

Geoportal Głogów Małopolski jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Głogów Małopolski. Na mapie Głogowa Małopolskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Głogów Małopolski mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Głogów Małopolski. Korzystając z map Geoportalu gminy Głogów Małopolski w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Głogów Małopolski są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Głogów Małopolski dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Głogów Małopolski dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu