Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Głogów Małopolski w liczbach

Geoportal Głogów Małopolski

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Głogów Małopolski

Głogów Małopolski, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Głogów Małopolski wynosi 144 km2, zajmuje 760 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Głogów Małopolski zamieszkuje 19 945 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 349 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Głogów Małopolski wynosi 139, jest 582 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Głogów Małopolski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Głogów Małopolski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Głogów Małopolski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Głogów Małopolski: 144760
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Głogów Małopolski: 0,96434
Lesistość w % w gminie Głogów Małopolski: 35,1662
Ludność na 1 km2 w gminie Głogów Małopolski: 139582
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Głogów Małopolski: 14,696
Liczba ludności ogółem w gminie Głogów Małopolski: 19 945349
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Głogów Małopolski: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Głogów Małopolski: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Głogów Małopolski: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Głogów Małopolski: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Głogów Małopolski: 98758
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Głogów Małopolski: 7,7272
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Głogów Małopolski: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Głogów Małopolski: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Głogów Małopolski: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Głogów Małopolski: 902,1652
Przedszkola bez specjalnych w gminie Głogów Małopolski: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Głogów Małopolski: 297,91883
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Głogów Małopolski: 99,4471
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Głogów Małopolski: 6,1184
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Głogów Małopolski: 845215
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Głogów Małopolski: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Głogów Małopolski: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Głogów Małopolski: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Głogów Małopolski: 99,3406
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Głogów Małopolski: 82,7295
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Głogów Małopolski: 98,7328
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Głogów Małopolski: 93,6183
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Głogów Małopolski: 99,9258
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Głogów Małopolski: 73,8252

Źródłem danych statystycznych dla gminy Głogów Małopolski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Głogów Małopolski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Głogów Małopolski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.